March 24th, 2014

Топор

О как.

Do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wpłynęło oficjalne pismo z Dumy Państwowej z propozycją podziału terytorium Ukrainy.

Польский МИД получил официальное письмо от Государственной Думы с предложениями по разделу территории Украины.

(с)

Это что? Это как понимать?